Category - آپکی آواز

آرٹیکلز آپکی آواز معلومات

پاکستان کیا ہے آو میں تمہیں بتاوں

ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺩﻭﻋﺎﻟﻤﯽ ﺟﻨﮕﯿﮟ ﮨﻮﭼﮑﯽ ﮨﯿﮟ ﺟﺒﮑﮧ ﺗﯿﺴﺮﯼ ﺍﻭﺭﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﻦ ﺟﻨﮓ ﺍﺑﮭﯽ ﮨﻮﻧﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺳﺞﺭﮨﺎ ﮨﮯ۔ﯾﮧ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮﮞ ﻭﺭ ﯾﮩﻮﺩﯾﻮﮞ ﮐﮯ ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﮨﻮﮔﯽ۔ﺍﮔﺮ ﮨﻢ ﺩﯾﮑﮭﯿﮟ...